Sulisek
stara strona
facebook 
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
X Gminny Konkurs Sulisek 2019

 

Dnia  29  listopada 2019 r w Sulisławicach odbył się X Gminny Konkurs Piosenki Ludowej Sulisek 2019. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej oraz Centrum Kształcenia w Sulisławicach.

Dzieci występowały w trzech kategoriach wiekowych, w sumie około 40 uczestników konkursu. Występy oceniało jury 
w składzie: Jadwiga Adamska, Ula Wróbel, Weronika Wójcik, Zbyszek Szermer. Wśród gości festiwalu znaleźli się: Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Anna Marcinków, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, radna Rady Miejskiej Beata Bereźnicka, oraz dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele społeczności lokalnej, rodzice uczniów i przedszkolaków. 
Zespół „Lasowiaczek” ze Stolca pod kierunkiem Pani Zofii Sęk oraz grupa przedszkolaków ze Szklar pod kierunkiem Pani Alicji Słomnickiej uświetnili imprezę swoimi wspaniałymi występami. Celem imprezy pozostaje popularyzacja muzyki oraz tańca ludowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Konkurs prowadziła Agnieszka Oleasz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

Laureaci konkursu, kategoria przedszkola:

Miejsce I – Milena Bednarz z Przedszkola nr 2 w Ząbkowicach Śląskich,

Miejsce II – Oliwia Franczak z Przedszkola w Szklarach, 

Miejsce III – Magdalena Sowa z Przedszkola w Bobolicach

z Przedszkola nr 2 w Ząbkowicach Śląskich,

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Golis - ZPS w Stolcu , Maja Supernak-Przedszkole nr 2 Z-ce Śl., Antek Tokaruk -Przedszkole nr 1 Z-ce Śl.

Kategoria klasy 1-4:

Miejsce I – Daniel Tajka Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu,

Miejsce II- Karol Grolman ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Z-ch Śl.,

Miejsce III-Emilia Miśkow Szkoła Podstawowa nr 3 w Z-ch Śl,

Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Szkaradek SP nr 2 Z-ce Śl.,Nikola Kacik SP nr1 Z-ce Śl.,Oliwia Jagiełło SP z OP w Zwróconej.

Kategoria klasy 5-8:

Miejsce I – Aleksandra Mielczarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich,

Miejsce II – Emilia Wierzbicka  z ZPS w Stolcu,

Miejsce III – Lena Bedri z ZPS w Stolcu,

Wyróżnienia: Natalia Więcław - SP nr 1, Natalia Sowa - SP z OP w Zwroconej, Zuzanna Cisak - SP nr 1 -  Z-ce Ś

Nagrodę Burmistrza otrzymała Lucja Machnik z SP nr 2 Z-ce Śl

Dziękujemy sponsorom: Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich Panu Marcinowi Orzeszkowi za ufundowanie statuetek i  nagród, Pani Elżbiecie Szumskiej - właścicielce Kopalni Złota w Złotym Stoku, Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku oraz PKO BP SKO 
w Ząbkowicach Śląskich, za przekazanie karnetów, biletów wstępu i materiałów promocyjnych , radnej Pani Beacie Bereźnickiej, lekarzowi weterynarii Panu Dariuszowi Marcinków, właścicielowi sklepu TOY PLANET Grzegorzowi Malczykowi za ufundowanie  upominków i słodyczy  rodzicom dzieci z SP w Zwróconej za przygotowanie poczęstunku, nauczycielom za wzorowe przygotowanie dzieci do konkursu.