Rada rodziców
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

Rada Rodziców

Rada rodziców

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rada Rodziców to Rodzice – Reprezentanci swoich Oddziałów, którzy : wyrażają opinie w imieniu swojej klasy decydują w imieniu swojej klasy są pomysłodawcami i współtwórcami wydarzeń szkolnych i atrakcji dla uczniów całej szkoły mają wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie uczniów służą głosem doradczym Dyrekcji Szkoły podejmują inicjatywy na rzecz uczniów.

 

 Witamy naszych uczniów po wakacjach! Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym!

 

Szanownych Rodziców prosimy o czynny udział w wyborach: do „trójek klasowych” oraz przedstawiciela do Rady Rodziców. Każda klasa wybiera spośród wszystkich rodziców: Przewodniczącego klasy, Zastępcę Przewodniczącego Skarbnika przedstawiciela do Rady Rodziców . Przedstawicielem klasy do Rady Rodziców może zostać każdy rodzic ( tylko 1 osoba), z poparciem zwykłej większości głosów pozostałych z Państwa oddziału. W tym celu na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym, przeprowadzone są niejawne wybory do trójek klasowych i Rady Rodziców Prosimy wszystkich chętnych Rodziców i Opiekunów, do zgłaszania swoich kandydatur. Z góry dziękujemy w imieniu uczniów, że zechcecie przyłączyć się do kształtowania pracy Szkoły i warunków w jakich uczą się nasze pociechy.

 

Na wybranych rodziców czekać będziemy w stołówce szkolnej bezpośrednio po zebraniu klasowym. Tego samego dnia wybierzecie Państwo spośród siebie Prezydium, tym samym Rada Rodziców ukonstytuuje się i rozpocznie swoją działalność w roku szkolnym 2016/2017 Serdecznie Zapraszamy! W razie niejasności czy pytań związanych z wyborami, prosimy o kontakt z dotychczasowym Przewodniczącym RR Markiem Koprowskim, podczas zebrań wpierają nas także nasi Nauczyciele – Wychowawcy klas oraz Dyrekcja dziękujemy!