Aktualności
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :

 

 

Komunikat nr 1/10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

z dnia 12 października 2020r.

 

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju od 10 października 2020r. wprowadzam do odwołania następujące dodatkowe ograniczenia na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej:

 

 • ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich;
 • wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz natychmiastowego reagowania przez nauczyciela dyżurującego;
 • wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa przez pracowników i uczniów w przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły -  (korytarze, pokój nauczycielski, szatnia); uczniowie/nauczyciele mogą zdjąć maseczki, kiedy siedzą w swoich salach przy  ławkach/przy biurku i gdy nie podchodzi do nich nauczyciel/uczeń;
 • zaleca się mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 • wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 • rekomenduje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas
 • w przypadku uzyskania przez wychowawcę/nauczyciela informacji o objęciu uczniów i ich rodzin kwarantanną lub izolacją zobowiązuje się wychowawców/nauczycieli do natychmiastowego informowania dyrektora (tel./sms/mail).
Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość

Najczęsciej czytane