Aktualności
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Ogłoszenia dyrektora szkoły
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
kończymy kolejny rok szkolny i żegnamy klasę ósmą
Egzaminy klasy 8
uczniowie klasy ósmej rozpoczynają egzamin kończący szkołę podstawową
Dzieci z naszej szkoły na Dolnosląskim Festiwalu Nauki
W Centrum Kształcenia w Sulisławicach i w zabytkowej kopalni w Szklarach odbywały się zajęcia z kategorii " Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu, Podziemna trasa edukacyjna w Szklarach Hucie"
Herosi przedsiebiorczości
Oddanie do użytku ogrodzenia boiska
Świeto Edukacji Narodowej 2019
Uroczysta Akademia z okazji "Dnia Nauczyciela"
Wiosna 2019 w naszej szkole
Festiwal Nauki 2019
Dzień Babci i Dziadka
Sulisławice 2019
Plejada Świętych 2018
Imieniny Świętych
27 Finał WOŚP
Orkiestra 2019
100 Lat Niepodległości
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Dzień Nauczyciela z Oskarami
Gminne Obchody 2018
Witamy I Klasę w naszej szkole
Pasowanie naucznia klasy I
Piknik rodzinny 2018
Wspomnienia z imprezy
Zawody w Świdnicy
Trójbój lekkoatletyczny
Razem w pełni sprawni
Promyk Słońca
Sukces w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY
Gratulujemy naszym uczniom
Franky Run 2018
I Bieg z nowego cyklu
I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej
Na Patriotyczną nutę 2018
Ksiądz Biskup Ignacy Dec w naszej szkole
Wizyta Jego Eminencji w Zwróconej
Przedstawienie Wielkanoc 2018
Inscenizacja słowno-muzyczna
Dzień kobiet
Przedstawienie w szkole i w przedszkolu
Dzień babci i dziadka
Uroczystość w Sulisławicach
WOŚP 2018
orkiestra w szkole
..Dziady.. - przedstawienie
Adam Mickiewicz w naszej szkole
Centrum Kształcenia w Sulisławicach
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość
Konkursy: biblioteka i świetlica 12.2020

 

 Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej zaprasza uczniów szkoły podstawowej do udziału w Konkursie Plastycznym na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”.

Celem konkursu jest:

 

popularyzacja polskich tradycji;

wykazanie się kreatywnością;

budowanie pewności siebie;

doskonalenie umiejętności plastycznych;

nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Wytyczne dotyczące prac:

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika techniką dowolną pracy plastycznej na temat: „Kartka Bożonarodzeniowa” wraz z życzeniami. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi przez uczniów jak również nie przedstawionymi na innych konkursach.

Kryteria oceniania:

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

poziom artystyczny wykonanej pracy;

inwencję twórczą uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;

stopień nawiązania do tradycji;

estetykę, staranność wykonania oraz wkład pracy;

samodzielność wykonania;

ciekawą treść życzeń.

Komisja oceniać będzie prace w trzech kategoriach:

klasy I – III;
klasy IV – VI;
klasy VII – VIII.

Organizatorami konkursu są nauczyciele świetlicy

Termin zgłoszeń: 23.12.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 01.2021 r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: klasy 7 – 15

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, którą składa osobiście lub za pośrednictwem rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa w holu szkoły na parterze. Termin nadsyłania  lub składania prac w szkole  upływa 23.12.2020 roku. W przypadku wysyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane  lub składane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Podpisaną pracę należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

Zwrócona 68; 57-200 Ząbkowice Śląskie

 z dopiskiem Konkurs Plastyczny

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (drukowanymi literami) podać następującą informację:

Imię i nazwisko autora pracy.

Klasa i wiek uczestnika.

Imię i nazwisko opiekuna świetlicy.

Wyniki konkursu zamieszczone będą na szkolnej stronie internetowej www.zwrocona.pl w styczniu 2021 r. po powrocie z ferii zimowych.

NAGRODY!

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Jedyny warunek to wykonanie pracy konkursowej oraz dostarczenie lub przesłanie jej na wskazany adres w wyznaczonym terminie i podpisanie kartki. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na stronie szkoły www.zwrocona.pl . Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi po zniesieniu czasowego ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa i powrocie uczniów do szkoły po feriach zimowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! Życzymy powodzenia!

 

 

KONKURS BIBLIOTECZNY

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej do konkursu plastycznego pod hasłem:

„PROJEKT NOWEJ OKŁDAKI ULUBIONEJ KSIĄŻKI”.

 

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

Klasy 1-3

Klasy 4-6

Klasy 7-8

Praca powinna być:

W formacie A-4, technika dowolna

Projekt powinien zawierać:

tytuł książki

nazwisko i imię autora

oprawę graficzną, nawiązującą do tytułu książki wprowadzającą w treść

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, którą składa osobiście lub za pośrednictwem rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa w holu szkoły na parterze. Termin nadsyłania  lub składania prac w szkole  upływa 23.12.2020 roku. W przypadku wysyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane  lub składane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Podpisaną pracę należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

Zwrócona 68; 57-200 Ząbkowice Śląskie

z dopiskiem Konkurs Biblioteczny

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (drukowanymi literami) podać następującą informację:

Imię i nazwisko autora pracy

Klasa i wiek uczestnika

Wyniki konkursu zamieszczone będą na szkolnej stronie internetowej www.zwrocona.pl  w styczniu 2021 r.

NAGRODY!

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.  Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na stronie szkoły www.zwrocona.pl    i udostępnione czytelnikom w bibliotece szkolnej. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi po zniesieniu czasowego ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa i powrocie uczniów do szkoły po feriach zimowych.

ZACHĘCAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Nauczyciele bibliotekarze