Centrum Kształcenia
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Zapraszamy
pon-pt 10.00:18.00, sob 10.00:14.00
Zespół ludowy nagrywa piosenki
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość
Z okazji Dnia Dziecka
Stowarzyszenie LGD QWSI
Zakończenie rajdu w Centrum Kształcenia w Sulisławicach

W dniu 3 marca 2020 w Centrum Kształcenia w Sulisławicach odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy „Kultura w sieci” w ramach projektu „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” realizowanego przez Gminę Ząbkowice Śląskie wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Udział w szkoleniu umożliwił zdobycie umiejętności korzystania z cyfrowych zasobów kultury oraz usług e-administracji.Tematy szkolenia obejmowały między innymi: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury, wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł; rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci (z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia drzewa genealogicznego, odtworzenia historii miejscowości.

Najczęsciej czytane