Centrum Kształcenia
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Zapraszamy
pon-pt 10.00:18.00, sob 10.00:14.00
Zespół ludowy nagrywa piosenki
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość
Z okazji Dnia Dziecka
Stowarzyszenie LGD QWSI
Zakończenie rajdu w Centrum Kształcenia w Sulisławicach

Centrum Kształcenia jest placówką o charakterze oświatowo-kulturalnym, wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem multimedialnym i edukacyjnym oraz dostępem do Internetu. Korzystającym z zasobów CK może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z CK jest bezpłatne. Centrum Kształcenia w Sulisławicach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 i w soboty w godzinach 10:00 - 14:00. Szczegółowych informacji i pomocy w korzystaniu z zasobów „Wioski internetowej” udzielają pracownicy w godzinach funkcjonowania. Obecnie osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy mogą skorzystać między innymi z następujących bezpłatnych serwisów : - Polska Biblioteka Internetowa (pbi.edu.pl), - serwis math.edu.pl poświęcony matematyce - portal  Scholaris.pl, cel: zwiększanie efektywności edukacji poprzez zastosowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. - serwis Geologia poświęcony podstawowym zagadnieniom związanym z nauką o Ziemi, - portal Akademia Rozwoju.pl. Nauczanie metodą e-learningową posiada wiele korzyści m.in. bezpłatną, wysoką i niezmienną, powtarzalną jakość szkoleń, możliwość wielokrotnego odtwarzania zajęć, poszczególnych lekcji czy ćwiczeń, adekwatnie do potrzeb i umiejętności osób szkolonych. Każdy użytkownik, który nie radzi sobie z obsługą komputera i Internetu, może liczyć na pomoc pracowników CK. Do dyspozycji użytkowników jest także biblioteczka multimedialna: encyklopedie PWN, słowniki, słowniki obcojęzyczne oraz atlasy świata. Użytkownicy najczęściej korzystają z możliwości Internetu (wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna), programów użytkowych m.in. edytor tekstów (pisanie i drukowanie referatów, podań, życiorysów), skanowanie oraz obróbka grafiki. CK zaangażowane jest również w działalność kulturalną, która polega na pomocy w organizowaniu i promowaniu lokalnych imprez, inspirowaniu użytkowników do udziału w różnych konkursach. W CK realizowane są projekty oraz opracowywane wnioski celem pozyskania środków na szkolenia, zajęcia dla dzieci oraz promowanie miejscowości i gminy Ząbkowice Śl.   Zadania zrealizowane przez Centrum Kształcenia w Sulisławicach:

Działalność edukacyjna – pomoc  udzielana użytkownikom w zakresie korzystania z platformy edukacyjnej. Nauka podstawowej obsługi komputera skierowana do zainteresowanych użytkowników.

Korzystanie z  Internetu:

Pomoc dydaktyczna w wyszukiwaniu informacji  do referatów, prac domowych i do udziału w konkursach, gazetek, prasówek oraz materiałów do egzaminów szkolnych dla uczniów, wyszukiwanie dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich materiałów dotyczących rękodzieła, obrzędów oraz tradycji w celu przygotowania się do udziału w konkursach i przeglądach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, wyszukiwanie i wypełnianie formularzy potrzebnych wniosków dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ŹRÓDŁO” w Sulisławicach.

Poszukiwanie ofert pracy dla mieszkańców:

Wykorzystywanie programów użytkowych do pisania podań, życiorysów, listów itp. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, np. przekazywanie wiadomości  otrzymanych z Izby Rolniczej dla rolników, odbieranie i przekazywanie korespondencji e-mailowej dla Lokalnej Grupy Działania. 

Organizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej - Gminnego Przeglądu Piosenki Ludowej „ SULISEK „

Zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców gminy „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Prowadzenie zajęć w czasie ferii dla dzieci i młodzieży: zajęcia muzyczne, karaoke, nauka gry w szachy, zajęcia sportowo-ruchowe .

Udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy PIT i dopłat bezpośrednich dla rolników. 

Przeprowadzenie akcji „Jesienne sprzątanie Sulisławic”.

Organizowanie warsztatów „Stroiki wielkanocne” wspólnie z DODR w Ząbkowicach.

Organizowanie przedstawienia dla mieszkańców miejscowości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przygotowanie danych i opracowanie wniosków w konkursach: Przygotowanie pracowni i współpraca przy realizacji cyklu szkoleń w projekcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” pn. „Poezja na ludową nutę” Integracyjne szkolenia i warsztaty z podstaw sztuki śpiewania. Współorganizowanie z Jerzym Organiściakiem imprezy historyczno-turystycznej Rajd do Książęcego Kamienia .Współorganizowanie Powiatowego Memoriału Szachowego .

Administrowanie stron internetowych: www.zwrocona.plwww.sulislawice.com,

Rozwijanie zainteresowań twórczych i talentów (muzycznych, plastycznych, kultura żywego słowa, nauka śpiewu i gry na instrumentach muzycznych).

Najczęsciej czytane