Rekrutacja
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
 
Rekrutacja do szkoły 2021-2022

 

NABÓR DO KLASY I

ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej

ogłasza nabór kandydatów na uczniów do klasy I oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Wnioski dla rodziców/ prawnych opiekunów są dostępne do pobrania:

 

  • w sekretariacie szkoły, w godz. od 8.00 do 15.00
  • na stronie internetowej szkoły www.zwrocona.pl w zakładce REKRUTACJA

 

Terminy składania dokumentów :

01.03.2021- 31.03.2021

 

 

 

Dokumenty do pobrania 

 

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Załącznik - zobowiązanie do poufności

 

Nabór do przedszkola w 2021 roku

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej informuje,

że w dniach 1-31 marca 2021 roku trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola proszeni są o wypełnianie deklaracji ,
rodzice nowych kandydatów o wypełnienie nowych wniosków i oświadczenia.
Dokumenty dostępne są do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie placówki.
 
Serdecznie zapraszamy.
 
 
wniosek o przyjęcie do pobrania
 
 
deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   
 

oświadczenie rodzica

klauzula informacyjna

załącznik o zachowaniu poufności